Produktfoto

 
Detta är en uppgift vi fick i Fotografisk bild B. Personligen tycker jag bäst om den med svart bakgrund.